0

ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ

ಹುತಾತ್ಮರು ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರು, ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ [...]

0

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪಿಲಿ ಎಂದರೆ ಬರ್ಕೆಯ ಪಿಲಿ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಬರ್ಕೆದ ಗೆಳೆಯರು ಕಾಡಿನ ಹುಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ [...]

0

Chemical Mixed Fish beware before eating fish

ಬೇಕರಿ ಫುಡ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು, 🧀🍞🍕🍝🍥🍩🍯🍪 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು, 🥛🍼🍶🥂🍸🥃🍷 ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ನ್ಯೂಡಲ್ಸ ಗಳಿಗೆ ಅಜಿನೋ ಮೋಟೋ ದಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು, 🍜🍝🍲🍛🍣🍱 ತಿನ್ನುವ ತರಕಾರಿ , ನೇಂದ್ರ [...]